Photos / Fotoj
Shots of Interest in East Africa 2000 / Interesaĵoj en Orienta Afriko 2000

Bulbul's photos / la fotoj de Bulbul
Some interesting scenes from my trip to Kenya and Africa, circa August 2000.

Jen kelkaj interesaj fotoj, kiujn mi faris dum mia vojaĝo al Kenyo kaj Tanzanio, proksimume aŭgusto 2000.

IHat vendor near my hotel in Dar-Es-Salaam.
Ĉapelo-vendisto proksime de mia hotelo en Dar-Es-Salaam.

In an ice cream shop.
En glaciaĵvendejo.

In a kanga shop. The shop assistant girls are hiding because they don't want to be photographed.
En vendejo de kanga. La vendistinoj kaŝas sin, ĉar ili ne volas, ke mi fotu ilin.

In a tea shop.
En teejo.