Photos / Fotoj
Paris 2000 / Parizo 2000

Bulbul's photos / la fotoj de Bulbul
Here are a few photos of some of my friends in Paris, from 2000.

Jen kelkaj fotoj de miaj geamikoj en Parizo, 2000.

Gérard, Mademoiselle Frida, and Bulbul.
Gérard, la Fraŭlino Frida, kaj Bulbul.

Greg and Paul. Friends from Los Angeles.
Greg kaj Paul. Geamikoj el Losanĝeleso.

With Greg and Paul in Jean-Claude's (former) restaurant.
Kune kun Greg kaj Paul en la (estinta) restoracio de Jean-Claude.

Jean-Claude in his restaurant with Allen and Pam. Pam is one of my professors at UCLA.
Jean-Claude en sia restoracio kun Allen kaj Pam. Pam (dekstre) estas unu el miaj profesoroj en la universitato (UCLA).

Allen, Pam, and Bulbul in Jean-Claude's restaurant. Allen and Pam had just done a walking tour around France.
Allen, Pam kaj Bulbul en la restoracio de Jean-Claude. Allen kaj Pam estis farintaj longan promenadeksurson tra Francio. (Jes ja, ili piediris inter francaj vilaĝoj.)

Allen, Pam, Bulbul, and (finally!) George.
Allen, Pam, Bulbul kaj (finfine!) George.