Photos / Fotoj
Paris 2003 / Parizo 2003

Bulbul's photos / la fotoj de Bulbul
George and i were in Paris in September, 2003. My close colleague Harold was in Europe for a conference, so he came and spent a few days with us. Sorry, not many photos from this trip.

George kaj mi estas en Parizo dum du semajnoj en septembro, 2003. Mia proksima kolego Harold estis en Eŭropo por konferenco. Do, li venis por pasigi kelkajn tagojn kun ni. Mi pardonpetas pro tio, ke mi ne multe fotis dum ĉi tiu vojaĝo.

Sleepy on the canal boat.
Dormema sur la kanalboato.

Harold.
Harold.

Harold gets his bearings.
Harold konsultas sian mapon.